ללכת בדרך הלב …

שנים הוא שיגע אותי הקול הזה… שבקע ככל הנראה ממעמקי הלב: אותו משפט! חוזר על עצמו במשך ימים, שבועות ושנים! ובאיזו עקביות…איזו דבקות במטרה! כל כך הרבה פעמים הוא ממש הפריע לי להסכים להצעות עבודה מפתות ממש- שכל אדם בר דעת היה קופץ עליהן בלי לחשוב פעמיים! והראש מתרגז: “למה לעזאזל את לא יכולה לקבל […]